Jarašiūnas, E. (2005). Įstatymo samprata: istorinis, lyginamasis ir nacionalinis aspektai. Parliamentary Studies, (4), 59–89. https://doi.org/10.51740/ps.vi4.378