Tamošaitis, M. (2004). Kultūrbolševizmas Lietuvoje XX a. ketvirtajame dešimtmetyje. Režimas prieš parlamentarizmą: „penktosios kolonos“ telkimo pradžia. Parliamentary Studies, (3), 52–76. https://doi.org/10.51740/ps.vi3.387