Andriukaitis, V. P. (2004). Parlamentarizmo idėja LLKS tarybos deklaracijoje. Parliamentary Studies, (1), 4–8. https://doi.org/10.51740/ps.vi1.403