Sinkevičius, V. (2004). Įstatymo dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos vaidmuo ir vieta Lietuvos teisės sistemoje. Parliamentary Studies, (1), 15–27. https://doi.org/10.51740/ps.vi1.405