Banionis, J. (2004). Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: Lietuvos laisvinimo procesas (XX a. 6–7 dešimtmečiai). Parliamentary Studies, (1), 28–35. https://doi.org/10.51740/ps.vi1.406