Akmenytė-Ruzgienė, V. (2018). „Dvasios pakilimo dienos“: Lietuvos valstybės švenčių transformacijos 1918–1940 metais. Parliamentary Studies, (24), 75–97. https://doi.org/10.51740/ps.vi24.63