Grigaravičiūtė, S. (2018). „Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais. Parliamentary Studies, (24), 123–159. https://doi.org/10.51740/ps.vi24.66