Apie Lietuvos Valstybės Tarybos darbus: Vysk. J. Staugaitis. (2017). Parliamentary Studies, (22), 148–164. Retrieved from https://journals.lnb.lt/parliamentary-studies/article/view/99