Stancelis, Vigintas. 2006. “Lietuvos Parlamentarų žodyno Duomenų bazės Projektas (pagal „Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) Narių Biografinį žodyną“)”. Parliamentary Studies, no. 7 (June):107–128. https://doi.org/10.51740/ps.vi7.344.