Jarašiūnas, Egidijus. 2005. “Įstatymo Samprata: Istorinis, Lyginamasis Ir Nacionalinis Aspektai”. Parliamentary Studies, no. 4 (January):59–89. https://doi.org/10.51740/ps.vi4.378.