Banionis, Juozas. 2004. “Baltijos Valstybių užgrobimo Byla JAV: Lietuvos Laisvinimo Procesas (XX A. 6–7 dešimtmečiai)”. Parliamentary Studies, no. 1 (January):28–35. https://doi.org/10.51740/ps.vi1.406.