Stancelis, V. (2006) “Lietuvos parlamentarų žodyno duomenų bazės projektas (pagal „Lietuvos Steigiamojo Seimo (1920–1922 metų) narių biografinį žodyną“)”, Parliamentary Studies, (7), pp. 107–128. doi: 10.51740/ps.vi7.344.