Skirius, J. (2006) “Išeivijos požiūriai į Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą”, Parliamentary Studies, (6), pp. 89–100. doi: 10.51740/ps.vi6.353.