Koženiauskienė, R. (2006) “Brandaus Lietuvos piliečio paieškos politikų kalbose”, Parliamentary Studies, (6), pp. 153–166. doi: 10.51740/ps.vi6.356.