Tauberis, J. (2005) “Apmąstymai apie Didžiojo Vilniaus Seimo reikšmę”, Parliamentary Studies, (5), pp. 9–21. doi: 10.51740/ps.vi5.362.