Jurėnienė, V. (2005) “Lietuvos moterų taryba ir jos veikla valstybėje XX a. 3–4 dešimtmečiuose”, Parliamentary Studies, (4), pp. 9–42. doi: 10.51740/ps.vi4.376.