Jarašiūnas, E. (2005) “Įstatymo samprata: istorinis, lyginamasis ir nacionalinis aspektai”, Parliamentary Studies, (4), pp. 59–89. doi: 10.51740/ps.vi4.378.