Tamošaitis, M. (2004) “Kultūrbolševizmas Lietuvoje XX a. ketvirtajame dešimtmetyje. Režimas prieš parlamentarizmą: „penktosios kolonos“ telkimo pradžia”, Parliamentary Studies, (3), pp. 52–76. doi: 10.51740/ps.vi3.387.