Žilys, J. (2004) “Parlamentaro konstitucinio statuso bruožai demokratijoje. Teisinis istorinis aspektas”, Parliamentary Studies, (2), pp. 131–175. doi: 10.51740/ps.vi2.399.