Andriukaitis, V. P. (2004) “Parlamentarizmo idėja LLKS tarybos deklaracijoje”, Parliamentary Studies, (1), pp. 4–8. doi: 10.51740/ps.vi1.403.