Sinkevičius, V. (2004) “Įstatymo dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos vaidmuo ir vieta Lietuvos teisės sistemoje”, Parliamentary Studies, (1), pp. 15–27. doi: 10.51740/ps.vi1.405.