Banionis, J. (2004) “Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: Lietuvos laisvinimo procesas (XX a. 6–7 dešimtmečiai)”, Parliamentary Studies, (1), pp. 28–35. doi: 10.51740/ps.vi1.406.