“Keletas žodžių apie individo, visuomenės ir valstybės santykio sampratą ir parlamentarizmo reikšmę 1918 m. vasario 16 d. išvakarėse: Dr. Rimantas Miknys” (2018) Parliamentary Studies, (24), pp. 5–11. Available at: https://journals.lnb.lt/parliamentary-studies/article/view/59 (Accessed: 5 March 2024).