Akmenytė-Ruzgienė, V. (2018) “„Dvasios pakilimo dienos“: Lietuvos valstybės švenčių transformacijos 1918–1940 metais”, Parliamentary Studies, (24), pp. 75–97. doi: 10.51740/ps.vi24.63.