Grigaravičiūtė, S. (2018) “„Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais”, Parliamentary Studies, (24), pp. 123–159. doi: 10.51740/ps.vi24.66.