“Apie Lietuvos Valstybės Tarybos darbus: Vysk. J. Staugaitis” (2017) Parliamentary Studies, (22), pp. 148–164. Available at: https://journals.lnb.lt/parliamentary-studies/article/view/99 (Accessed: 25 February 2024).