[1]
“Paskutinės Lietuvos nepriklausomybės dienos : Įžangą „Istorijos šaltiniams“ parašė dr. Audronė Veilentienė”, Parliamentary Studies, no. 27, pp. 157–160, Dec. 2020.