[1]
“Parlamentinė užsienio politikos kontrolė: Dr. Pranas Viktoras Raulinaitis”, Parliamentary Studies, no. 14, pp. 178–207, Jan. 2013.