[1]
E. Jarašiūnas, “Įstatymo samprata: istorinis, lyginamasis ir nacionalinis aspektai”, Parliamentary Studies, no. 4, pp. 59–89, Jan. 2005.