[1]
V. Sinkevičius, “Įstatymo dėl Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos vaidmuo ir vieta Lietuvos teisės sistemoje”, Parliamentary Studies, no. 1, pp. 15–27, Jan. 2004.