[1]
J. Banionis, “Baltijos valstybių užgrobimo byla JAV: Lietuvos laisvinimo procesas (XX a. 6–7 dešimtmečiai)”, Parliamentary Studies, no. 1, pp. 28–35, Jan. 2004.