[1]
V. Akmenytė-Ruzgienė, “„Dvasios pakilimo dienos“: Lietuvos valstybės švenčių transformacijos 1918–1940 metais”, Parliamentary Studies, no. 24, pp. 75–97, Jan. 2018.