[1]
S. Grigaravičiūtė, “„Imti į savo rankas tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos ir Minsko lietuvių organizacijų veikla 1918 metais”, Parliamentary Studies, no. 24, pp. 123–159, Jan. 2018.