[1]
“Parlamentarizmas. Kai kurių parlamentų istorijos bruožai. Lietuva: Pranas Raulinaitis”, Parliamentary Studies, no. 24, pp. 162–175, Jan. 2018.