[1]
“Nepaprastos paprastõs komunikacijos galios: Regina Koženiauskienė”, Parliamentary Studies, no. 22, pp. 5–10, Jan. 2017.