[1]
“Apie Lietuvos Valstybės Tarybos darbus: Vysk. J. Staugaitis”, Parliamentary Studies, no. 22, pp. 148–164, Jan. 2017.