Koženiauskienė, R. “Brandaus Lietuvos piliečio paieškos Politikų Kalbose”. Parliamentary Studies, no. 6, Jan. 2006, pp. 153–166, doi:10.51740/ps.vi6.356.