Jarašiūnas, E. “Įstatymo Samprata: Istorinis, Lyginamasis Ir Nacionalinis Aspektai”. Parliamentary Studies, no. 4, Jan. 2005, pp. 59–89, doi:10.51740/ps.vi4.378.