Ragauskas, Aivas, and Liudas Truska. “Lietuvos Parlamentarų Biografinio žodyno Projektas: Turinio Koncepcija”. Parliamentary Studies, no. 2, June 2004, pp. 3–17, doi:10.51740/ps.vi2.393.