Sinkevičius, V. “Įstatymo dėl Lietuvos laisvės Kovos sąjūdžio Tarybos 1949 M. Vasario 16 D. Deklaracijos Vaidmuo Ir Vieta Lietuvos teisės Sistemoje”. Parliamentary Studies, no. 1, Jan. 2004, pp. 15–27, doi:10.51740/ps.vi1.405.