Banionis, J. “Baltijos Valstybių užgrobimo Byla JAV: Lietuvos Laisvinimo Procesas (XX A. 6–7 dešimtmečiai)”. Parliamentary Studies, no. 1, Jan. 2004, pp. 28–35, doi:10.51740/ps.vi1.406.