Grigaravičiūtė, S. “„Imti į Savo Rankas Tremtinių Lietuvon grąžinimą“: Lietuvos Tarybos Ir Minsko Lietuvių Organizacijų Veikla 1918 Metais”. Parliamentary Studies, no. 24, Jan. 2018, pp. 123-59, doi:10.51740/ps.vi24.66.