1.
Jarašiūnas E. Įstatymo samprata: istorinis, lyginamasis ir nacionalinis aspektai. Parliamentary Studies [Internet]. 2005 Jan. 1 [cited 2021 Dec. 8];(4):59–89. Available from: https://journals.lnb.lt/parliamentary-studies/article/view/378