(1)
Varnienė-Janssen, R. Metodologiniai Ir Organizaciniai kultūros Paveldo Skaitmeninimo Ir bibliografinės Sklaidos Aspektai: Lietuviškoji Koncepcija. RT 2011, 102–113.