(1)
Nekrašas, L. Lithuanian Parliament Member Zigmas Toliušis’s Nostalgic and Important Look at His Youth (1889-1921): Review Of: Toliušis, Zigmas. Atsiminimai Ir apybraižos, 1 Dalis: Gyvenimo Kelio pradžia (1889–1921) Sudarytojai Irmina Abramovienė Ir Tomasz Błaszczak. Vilnius: Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo Biblioteka, 2023. – 392 P. ISBN 978-609-405-254-5. RT 2022, 2, 109–120.