Varnienė-Janssen, R. (2011) “Metodologiniai ir organizaciniai kultūros paveldo skaitmeninimo ir bibliografinės sklaidos aspektai: lietuviškoji koncepcija”, Relevant Tomorrow, pp. 102–113. doi: 10.51740/rt.vi.465.