Return to Article Details Studija apie moderniojo parlamentarizmo raidą Lietuvoje (Blažytė-Baužienė, D., Tamošaitis, M., Truska, L., Lietuvos Seimo istorija. XX-XXI a., pradžia. Vilnius: Baltos lankos, 2009, 559 p.) Download Download PDF