Apie žurnalą

Dokumentinio kultūros paveldo išsaugojimas, aktualinimas ir integravimas į Europos kultūros paveldo erdvę yra vienas iš prioritetinių Nacionalinės bibliotekos uždavinių. Tai neatsiejama nuo kryptingai vystomų taikomųjų dokumentinio paveldo mokslinių tyrimų.

Mokslo tyrimų leidyba ir jiems suteikiama atviroji prieiga – vienas iš svarbių mokslo tyrimų rezultatų skelbimo visuomenei sklaidos būdų, sudarančių sąlygas įvairių šalių tyrėjams lengvai ir nemokamai pasiekti naujausią tyrimų medžiagą.

Dokumentinio paveldo tyrimų paskyroje skelbiami Nacionalinės bibliotekos tyrėjų atliktų šalies kultūros, visuomeninės ir politinės minties istorijos tematikos tyrimų rezultatai. Tai katalogai, šaltinių publikacijos, konferencijų, seminarų, kitų mokslo renginių pranešimų pagrindu parengti straipsnių rinkiniai. Visus dokumentinio paveldo tyrimų leidinius recenzuoja nepriklausomi mokslininkai ir aprobuoja Nacionalinės bibliotekos Mokslinės veiklos darbo grupė.