Archyvas

 • Theatrum Libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe

  Theatrum Libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe / Edited by Milda Kvizikevičiūtė, Viktorija Vaitkevičiūtė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 228 p.

  Recenzuotame mokslinių straipsnių rinkinyje skelbiami 15 tyrėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos ir Ispanijos universitetų ir bibliotekų straipsniai. Juose spausdintinė ir rankraštinė knyga atskleidžiama kaip archyvinis fenomenas turinio (žinių kaupimo) ir formos (knygų sankaupos) atžvilgiu, analizuojama knygos sukūrimo, sandaros, spaudos dinamika sociokultūriniuose procesuose, išryškinami autoriaus, leidėjo, platintojo, skaitytojo ir knygų kaupėjo vaidmenys. Leidinyje neapsiribojama bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimais, tačiau įtraukiami ir kultūrologiniai, istoriniai, kalbiniai moksliniai tyrimai, susiję su XV–XIX a. knyga.

  ISBN 978-609-405-227-9 (PRINT)
  ISBN 978-609-405-228-6 (ONLINE)

 • Officina Plantiniana knygos Nacionalinėje bibliotekoje: katalogas = The Officina Plantiniana Collection at the National Library of Lithuania: A Catalogue

  Officina Plantiniana knygos Nacionalinėje bibliotekoje: katalogas = The Officina Plantiniana Collection at the National Library of Lithuania: A Catalogue

  Officina Plantiniana knygos Nacionalinėje bibliotekoje: katalogas = The Officina Plantiniana Collection at the National Library of Lithuania: A Catalogue / sudarė Milda Kvizikevičiūtė, Eva Praškevič, Viktorija Vaitkevičiūtė. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 375 p.; iliustr.

  Kataloge pristatomas Nacionalinėje bibliotekoje saugomas XVI–XVIII a. Plantino-Moretų spaustuvės knygų rinkinys. Katalogą sudaro 282 pavadinimų knygų (385 egzemplioriai) bibliografiniai aprašai, įvadinis straipsnis, antraščių, asmenvardžių, chronologinė, asmenų ir įstaigų proveniencijų rodyklės. Kataloge knygos sugrupuotos pagal Plantino-Moretų dinastijos leidėjus. Kiekvieno leidėjo skiltyje pateikiama trumpa jo veiklos anotacija lietuvių ir anglų kalbomis, naudotas signetas, o knygos išdėstytos abėcėliškai pagal autorių arba pagal antraštę. Įžanginiame katalogo straipsnyje aprašomi turimose Nacionalinės bibliotekos Plantino-Moretų spaustuvės knygose identifikuoti įvairūs nuosavybės ženklai. Katalogas papildytas gausiomis šios spaustuvės leidinių iliustracijomis.

  ISBN 978-609-405-232-3 (PRINT)
  ISBN 978-609-405-233-0 (ONLINE)