Theatrum Libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe

					View Theatrum Libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe

Theatrum Libri: Book Printing, Reading and Dissemination in Early Modern Europe / Edited by Milda Kvizikevičiūtė, Viktorija Vaitkevičiūtė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 228 p.

Recenzuotame mokslinių straipsnių rinkinyje skelbiami 15 tyrėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Italijos, Portugalijos ir Ispanijos universitetų ir bibliotekų straipsniai. Juose spausdintinė ir rankraštinė knyga atskleidžiama kaip archyvinis fenomenas turinio (žinių kaupimo) ir formos (knygų sankaupos) atžvilgiu, analizuojama knygos sukūrimo, sandaros, spaudos dinamika sociokultūriniuose procesuose, išryškinami autoriaus, leidėjo, platintojo, skaitytojo ir knygų kaupėjo vaidmenys. Leidinyje neapsiribojama bibliotekininkystės ir bibliografijos tyrimais, tačiau įtraukiami ir kultūrologiniai, istoriniai, kalbiniai moksliniai tyrimai, susiję su XV–XIX a. knyga.

ISBN 978-609-405-227-9 (PRINT)
ISBN 978-609-405-228-6 (ONLINE)

Publikuota: 2023-02-02